Thursday, July 2, 2009

SSS 3113

Sinopsis Kursus

Studio Kraf Kayu Lanjutan adalah kesinambungan dari Kraf Kayu Asas (Tradisional). Kursus ini akan memberikan mahasisiwa/wi latihan kritis, kreatif dan inonavtif dalam proses menghasilkan karya. Kajian-kajian ilmiah yang berkaitan sosio-budaya masyarakat Melayu di Malaysia dijadikan asas kepada mahasiawa untuk mengungkapkan keperibadian dan jatidiri melalui bahasa visual dalam penciptaan motif dan bentuk kraf kayu. Aplikasi ICT dalam kursus ini juga ditekankan melalui kursus ini secara bersepadu dengan teori dan amali di studio.

Objektif Kursus

Melahirkan mahasiswa yang berpengetahuan dalam aspek sosio budaya masyarakat di Malaysia untuk dijadikan asas dalam pengajaran kraf tradisional di sekolah.
Melahirkan calon guru yang berketerampilan untuk mengajar proses penciptaan kraf khususnya dalam ukiran kayu.
Menanamkan nilai keperibadian serta jati diri bangsa melalui kraf ukiran kayu serta memartabatkan kraf tradisional sebagai seni budaya bangsa.
Memanfaatkan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran kraf khususnya ukiran kayu tradisional.
Kaedah Pengajaran Konstruktivis: Teori dan Amali di Studio Kayu

Rujukan Utama
Abdul Halim, Nasir (1978) Ukiran Melayu Tradisi, Kuala Lumpur: DBP.
Ahmad Kamal Abdullah (1996), Kesenian Islam, Kuala Lumpur, DBP
Albert Jeason and David Day (1997) Good Wood Finisher, USA: Harper Collins Publishers, Cincinnati, Ohio
Darby, Tom. (1992). Making Fine Funirture, USA: Guild of Master Craftman Publications. Ltd
F. Feirer John. (1997). Wood Technology and Processes, USA: McGraw-Hill.
Michacel Dresdner (1992) The Wood Finishing Book, USA: The Taunton Press Inc..
Siti Zainon Ismail (1985), Getar Jalur dan Warna, Petaling Jaya, Fajar Bakti.
Soeprapto BA, Ornamen Ukir Kayu, Jakarta.
Zulkifli Hanafi (2000) Pola-pola Hiasan di Dalam Bangunan Tradisional Melayu, Kuala Lumpur
Artikel
Abdul Halim, Nasir (1978) Ukiran Melayu Tradisi, Kuala Lumpur: DBP.
Glosari Budaya Malaysia (1995), Motif dan Corak, Kuala Lumpur , DBP.
Perbadanan Kraftangan Malaysia (1995), Proses Membuat Tongkat Berukir, Kuala Lumpur, DBP.